TalentenKracht

Wie goed kijkt naar peuters en kleuters, ziet verbazingwekkende talenten. Ze blijken een kei in logisch denken, het herkennen van patronen, het vinden van hun weg, de constructie van bouwwerken... Maar vooral: ze sprankelen in hun verwondering om en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Hoe kunnen we deze talenten bij ieder kind zo goed mogelijk in beeld brengen, behouden en ontwikkelen? Daarover gaat het onderzoeksprogrammaTalentenKracht.

Aan het project werkt een grote groep wetenschappers mee vanuit verschillende achtergronden: pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving, om er enkele te noemen. Daarnaast zijn ouders, kinderopvang, scholen en vele andere partijen betrokken. 

 publieksdag_okt2008-foto:HanneNijhuis  

  information in English

TalentenKracht wordt uitgevoerd vanuit het Programma VTB van het Platform Bčta Techniek, met ondersteuning van het Ministerie van OCW.

Programma VTB                        Ministerie van OCW

 


Nieuws

Agenda