Een van de principes van het TalentenKrachtonderzoek is om het uitgevoerde onderzoek openbaar te maken, zowel binnen de wetenschappelijke wereld als - en vooral - daarbuiten. Want uiteindelijk moeten ouders, leerkrachten en kinderen de vruchten kunnen plukken van de inzichten die het onderzoek oplevert. De onderzoekers werken daarmee wel steeds binnen een spanningsveld, omdat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek nooit direct beschikbaar zijn, maar de praktijk wel om direct toepasbare oplossingen vraagt. Daarom richt TalentenKracht zich nadrukkelijk op samenwerking met de praktijk als basis voor het onderzoek en is een van de belangrijkste componenten van het onderzoek het opleveren van producten voor de onderwijspraktijk. Voor een overzicht de producten die de komende jaren worden opgeleverd kunt u hier doorklikken naar het productschema wat door de onderzoekers is opgesteld.

De op te leveren producten zijn onder te verdelen toegespitst op drie typen publiek:

Wetenschappelijke artikelen: deze nog op te leveren informatie is vooral voor de collegaonderzoekers en deze artikelen zullen voornamelijk worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Links naar deze artikelen zullen op deze website terug te vinden zijn bij de desbetreffende universiteit zodra ze zijn geplaatst in een tijdschrift en onder paragraaf publicaties op deze website.

Producten voor de onderwijspraktijk: dit zijn producten waar mensen uit het onderwijsveld mee aan de slag kunnen of zich door kunnen laten inspireren. Dit betreft bijvoorbeeld handouts, nationale publicaties, videomateriaal en websites met daarop informatie over de ontwikkelingen van talen bij jonge kinderen in het domein van wetenschap & techniek en observatieinstrumenten.

Producten voor een breder publiek: dit publiek betreft ouders, maar ook leerkrachten en beleidsmakers. Dit zijn bijvoorbeeld informatiebrochures, handboeken, speelmateriaal, informatie over talentontwikkeling bij jonge kinderen etc.

Meer informatie over de producten zoals opgenomen in deze overzichten zal via de website bekend worden gemaakt zodra de informatie beschikbaar is, mocht u ondertussen al vragen hebben kunt u contact opnemen met TalentenKracht.