De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het consortium van de zeven universiteiten en het bureau van TalentenKracht in Den Haag. Wij besteden de uiterste zorg aan een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u iets opvallen laat ons dat dan weten!  

TalentenKracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. In een aantal gevallen wordt via de website van TalentenKracht toegang geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. TalentenKracht is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie op websites van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van informatie van derden.

Het beeldmateriaal dat op de website te zien is, is met zorg geselecteerd. Voor het gebruik van het filmmateriaal van de kinderen hebben alle ouders toestemming verleend. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen gebruik van foto's of film van u en/of uw kind op deze website, neemt u dan contact op met TalentenKracht via e-mail [stuur een e-mail]