Beschrijving van de activiteit

De 'luchtspuit' bestaat uit twee injectiespuiten (zonder naald) die met een slangetje aan elkaar verbonden zijn. Als de ene zuiger is uitgetrokken en de andere ingeduwd, kan door het induwen van de uitgetrokken zuiger de lucht naar de andere spuit verplaatst worden. De activiteit wordt met opzet niet met water gedaan, hoewel dat ook kan, maar met lucht. Bij gebruik van water zie je immers door de aanwezige luchtbelletjes het water bewegen, bij gebruik van lucht zie je niets. De onderzoeker zet, terwijl het kind toekijkt, de luchtspuit zoals boven beschreven in elkaar. Het kind houdt de ene spuit vast en de onderzoeker vraagt wat er zal gebeuren als de andere spuit wordt ingeduwd.

Beschrijving van de videoclip

Wesley (vijf jaar en drie maanden) en de onderzoeker praten over twee plastic spuiten die door een slangetje aan elkaar verbonden kunnen worden. 'Yeah, dat is pas leuk', reageert hij. 'Je kunt er iemand mee nat spuiten'. De zuiger van één van de spuiten wordt helemaal uitgetrokken en beide spuiten worden met het slangetje aan elkaar verbonden. Wesley houdt de spuit met de ingedrukte zuiger vast en de onderzoeker de spuit met de uitgetrokken zuiger. 'Wat zou er gebeuren als ik deze nu induw?' Wesley kijkt en volgt het slangetje naar zijn spuit. Hij denkt na, en zegt na een diepe zucht: 'Dan komt de lucht naar de mijne toe.' 'En wat gebeurt er met de jouwe dan?' 'Die spuit het terug.' 'En dan?' 'Gaat het naar de uwe toe.' De zuiger wordt nu ingeduwd. Plotseling heeft Wesley het in de gaten. Onderzoeker: 'Hoe kan dat nou?' 'Omdat u wat doet. U duwt hem daarheen.' Onderzoeker: ‘Hoe kan dat nou. Ik duwde hier hoor, ik heb niet daar geduwd.' Wesley: 'Ik weet het niet meer zo precies.' 'Kun jij het ook?' Langzaam duwt Wesley zijn eigen zuiger in en kijkt naar de andere. Triomfantelijk: 'Jaaah.' Beide zuigers worden nog een paar keer ingedrukt. Nog eens de vraag aan Wesley hoe dat nou kan. 'Omdat deze naar die ademt.' 'En waar zit de adem dan nu?' Hij wijst naar de spuit met de uitgeschoven zuiger. 'Hiero!'

bekijk de videoclip (in mediaplayer)

       Wesley and the air squirt (subtitled in English)

       Wesley y la lanza aire (subtitulado en Español/Castellano)

Reacties

U wordt van harte uitgenodigd te reageren op de videoclip. Uw reacties en suggesties kunnen een belangrijke rol spelen bij de verdere uitvoering van het onderzoek.

Filmmateriaal Universiteit Utrecht
Onderstaande videoclips zijn gemaakt in het kader van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Utrechtse onderzoeksgroep van TalentenKracht. Het onderzoek brengt de verwondering en de redeneerwijzen in kaart van jonge kinderen tijdens activiteiten op het gebied van wiskunde, science en techniek.