De ontwikkeling van bčtatalenten van jonge kinderen

De Universiteit Utrecht brengt de bètatalenten van kinderen van 3-6 jaar in kaart.

Periode 2008-2011

Activiteiten met kinderen
In deze periode zijn ruim honderd talentontlokkende activiteiten ontwikkeld. Deze zijn uitgevoerd met kinderen uit het hele land, onder wie auditief en visueel beperkte kinderen. Er zijn ruim duizend video-opnames van de gesprekken met kinderen; deze worden geanalyseerd.

Longitudinaal onderzoek
Een longitudinale studie wordt uitgevoerd naar de ontwikkeling van bètatalenten. Twintig kinderen worden gevolgd vanaf hun derde tot hun twintigste. Ook aan deze studie doen auditief en visueel beperkten mee. De deelnemende kinderen zijn twee- à driemaal per jaar geïnterviewd aan de hand van activiteiten die passen bij hun leeftijd. De activiteiten hebben te maken met getallen en getalbegrip, kijklijnen en kijkhoeken, constructies, aandrijving en beweging, redeneren en reeksen en patronen.
De gesprekken zijn vastgelegd op video en worden geanalyseerd. Ouders en professionele begeleiders vullen per interviewronde een vragenlijst in. Deze vragenlijsten moeten duidelijk maken of er omgevingsfactoren zijn die invloed hebben op de ontwikkeling  van talenten.

De universiteit ontwikkelde: 
• videoclips
Er zijn zo’n 25 videoclips gemaakt van activiteiten. Een aantal clips is ondertiteld (in Engels, Nederlands en Spaans).
• nascholingsmodules
Er zijn vijf nascholingsmodules ontwikkeld voor (aspirant-)leerkrachten, die bruikbaar zijn bij professionalisering. Doel van deze modules: plegen van interventies op het gedrag van leerkrachten.  
• er is een aanzet gemaakt voor een scholingsmodule voor de voor- en vroegschoolse educatie.
• voor Beagle Junior zijn W&T-activiteiten (wetenschap en techniek) ontworpen voor voorschoolse instellingen en basisscholen. Ook is een activiteitenboek en een lespakket gemaakt.
• Villa Beagle. Samen met Villa Achterwerk zijn acht uitzendingen gemaakt over de reis van de Beagle met kinderen in de hoofdrol. Doel: zichtbaar maken van de sprankeling en nieuwsgierigheid van kinderen rondom W&T-onderwerpen.
• Koekeloere School TV Teleac
Samen met School TV Teleac zijn drie afdelingen van Koekeloere gemaakt. Flip de Beer gaat hierin op zoek naar oplossingen voor eenvoudige technische problemen.
 
Periode 2012-2016
In deze periode doet de universiteit onderzoek naar:
• het talent van kinderen om W&T-verschijnselen te begrijpen
• de manier waarop dit talent zich ontwikkelt.
Het onderzoek richt zich op 4-5-jarigen en 10-11-jarigen. 

> bekijk de videoclips