De relatie tussen taal en de ontwikkeling van getalbegrip en rekenvaardigheid

Wat is de relatie tussen taal en de ontwikkeling van getalbegrip en rekenvaardigheid? Dat is de hoofdvraag in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De onderzoeken
• Een pilotstudie bij 200 allochtone en 200 autochtone kinderen (groep 2-4). 
• Een longitudinale studie bij 62 kleuters met ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) en 11 kleuters uit het reguliere basisonderwijs. 
• Een onderzoek naar de rol van ouders van kinderen met ESM. Er is in kaart gebracht welke rol ouder-kindactiviteiten en ouderverwachtingen spelen in de rekenvaardigheid van deze kinderen.

Taalzwakke en taalgestoorde kinderen
Het onderzoek maakt duidelijk dat taal een grote rol speelt in het (aanvankelijk) rekenproces. Dat heeft grote gevolgen voor taalzwakke of taalgestoorde kinderen.
De universiteit gaat de onderzoeksresultaten vertalen in concrete handvatten voor leerkrachten die werken met kinderen met ESM. De handvatten zijn bedoeld om:
• kinderen met ESM zo goed mogelijk te helpen
• achterstanden in de rekenvaardigheid zoveel mogelijk te voorkomen.

De universiteit heeft (mede)ontwikkeld:
•  http://www.samenonderzoeken.nl. De website laat zien hoe leerkrachten kinderen kunnen stimuleren om zelf vragen te stellen, zelf experimenten te bedenken en zelf ontdekkend te leren. De site bevat een groot aantal uitgewerkte lessen en is gebaseerd op het principe van Leren Onderzoekend en Ontdekkend Leren (LOOL).
• De spellen 'Schaap ik heb je' en 'het Lieveheersbeestjesspel'. Onderzoek laat zien dat beide spellen, gespeeld op de TikTegel, een positieve invloed hebben op de mathematische ontwikkeling van jonge kinderen.

link: www.samenonderzoeken.nl