Neurocognitieve bouwstenen van bčtaleren: ontwikkeling van een training voor ouders en leerkracht

De Universiteit Leiden doet onderzoek naar de neurocognitieve bouwstenen van bètaleren en naar de mogelijkheden om de ontwikkeling van het bètaleren te stimuleren.

Periode 2008-2011
In deze periode voerde de universiteit een aantal projecten/onderzoeken uit:
• project Naturalis
• onderzoek kleuters
• training ouders.

Project Naturalis
In dit project is gekeken hoe de exploratie van kinderen kan worden gestimuleerd en hoe hun leerervaring kan worden geoptimaliseerd. In dit project werd ervaring opgedaan met verschillende vormen van begeleiding.

Onderzoek kleuters
Er is onderzoek gedaan onder ongeveer zeshonderd kleuters. De kleuters zijn twee keer onderzocht, waarbij is gekeken naar:
• hun vaardigheden in exploratief gedrag
• de neurocognitieve bouwstenen voor exploratief gedrag (bijvoorbeeld redenerend vermogen, aandacht, geheugen, planmatig denken en sociaal inzicht).

Training ouders
Tussen de beide onderzoeken van de kleuters zat één jaar. In deze tussenliggende periode werd een deel van de ouders getraind. Zij leerden hoe ze:
• de neurocognitieve vaardigheden van hun kinderen kunnen stimuleren
• hun kind kunnen sturen bij het onderzoeken van de wereld om hen heen en het optimaal leren daarvan.

Periode 2012-2016: trainingen
In de periode 2012-2016 verbetert de Universiteit Leiden de bestaande training voor ouders verder op basis van de opgedane ervaringen. Deze komt beschikbaar voor het veld. Ook ontwikkelt en evalueert de universiteit een training voor leerkrachten.

Link

www.neurocognitivedevelopment.leiden.edu