Werkgroep Wat gebeurt daar nou?

Verbaas kinderen en prikkel hun nieuwsgierigheid

Centrum TalentenKracht Universiteit Utrecht heeft op diverse scholen onderzocht hoe leerkrachten op een leuke en makkelijke manier aan de slag kunnen met proefjes waarmee kinderen worden uitgedaagd om natuurkundige fenomenen te voorspellen en verklaren.
In de workshop ga jij dit ook doen. Je krijgt alledaagse voorwerpen om proefjes te doen met luchtdruk. Proefjes waarmee je verschijnselen ziet die kinderen (en jou!?) verbazen en die de nieuwsgierigheid prikkelen. We gaan met elkaar nadenken over de proefjes en we bekijken en bespreken videobeelden uit het onderzoek. Wat zeiden kinderen over de experimenten? Welke ideeën liggen daaraan ten grondslag? Door deze workshop krijg je handvatten om zelf in de klas aan de slag te gaan.    

Werkgroepleider: Willemijn Schot, Centrum TK Universiteit Utrecht 

Interessant voor leerkrachten van alle groepen