Werkgroep Recht doen aan verschillen

Onderzoekend leren afgestemd op het individu

Ieder kind is anders, alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier. Hoe zit het met kennisontwikkeling over wetenschap & technologie bij kinderen? En wat betekent dat voor jou als leerkracht? Het Centrum TalentenKracht Universiteit van Amsterdam/NEMO heeft dit onderzocht aan de hand van fenomenen uit het dagelijks leven als zwaartekracht, drijfvermogen en biologische groei. Het blijkt dat de kennisontwikkeling over wetenschappelijke onderwerpen complex is en sterk uiteen loopt tussen individuen.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft het Centrum TalentenKracht UvA/NEMO een framework ontwikkeld dat recht doet aan verschillen tussen kinderen. Dat het framework praktisch toepasbaar is in de les, ervaar je tijdens in de workshop. Je doet enkele experimenten en zult merken dat je veel meer plezier hebt als ze direct relevant zijn voor je eigen voorkennis en aansluiten op je eigen belevingswereld.

Werkgroepleiders:  Maartje Raijmakers en Rooske Franssen, Centrum TK Universiteit van Amsterdam/NEMO