Werkgroep Stimuleren door exploreren

Kennis over de wijze waarop de hersenen nieuwe informatie verwerken, heeft geleid tot het inzicht dat exploratief onderwijs het leren stimuleert. Maar hoe verloopt die informatieverwerking? En wat is exploratief onderwijs precies, en hoe stimuleert dat het leren? In deze workshop krijgt u, naast het antwoord op deze vragen, ook concrete illustraties hoe leerlingen kunnen profiteren van exploratief onderwijs. De oefeningen die ingezet worden, zijn meermalen getoetst in leerkrachtcursussen.

Werkgroepleider: Hanna Swaab i.s.m. dr. Marielle Dekker, Centrum TK Universiteit Leiden

Interessant voor m.n. leerkrachten van groep 1 t/m 4.