Vindplaatsscholen

Met basisscholen in het hele land is een zogenaamd 'vindplaatsen-onderzoek' gedaan. Enerzijds worden scholen geholpen door onderzoekers met wetenschap & techniek op de school. Anderzijds levert de school een bijdrage aan het onderzoek van TalentenKracht. Veel scholen werken hierbij samen met schoolbegeleiders en pabo’s. Op de scholen wordt onder meer onderzoek gedaan naar:

-  beschrijvingen van cognitieve talenten, die in de context van wetenschap en techniek zichtbaar worden bij kinderen;
-  beschrijvingen van de manier waarop die talenten zich zouden kunnen ontwikkelen;
-  beschrijvingen van activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek die cognitieve talenten bij kinderen zichtbaar maken;
-  beschrijving van verschillende manieren waarop cognitieve talenten voorkomen bij kinderen (bijvoorbeeld een kind kan een probleem oplossen door trial and error of door het probleem in heldere bewoordingen te omschrijven);
-  interventies die de talenten ontlokken, en waarmee de talenten tot ontwikkeling te brengen zijn;
-  instrumenten waarmee gemeten / getoetst kan worden dat de talenten zich ontwikkelen.