NEMO

De Unit Educatie van science center NEMO is in de afgelopen periode uitgegroeid tot een Science Learning Center (SLC), een expertisecentrum op het gebied van buitenschools leren over wetenschap en techniek. Het Science Learning Center richt zich nadrukkelijk niet alleen op NEMO, maar ook op andere intermediairs, zoals de science centra en musea verenigd in de VSC (Vereniging van Samenwerkende Centra en musea in wetenschap en techniek). Het SLC heeft als missie om het formele onderwijs te verrijken met informele en non-formele leerervaringen.

Vanuit deze rol werkt NEMO voor TalentenKracht – in samenwerking met de UvA – aan de disseminatie langs twee lijnen: verspreiding van het onderzoek van TalentenKracht (met name over jonge kinderen, onderzoekend spel en hoe je dit kunt stimuleren via de ouder/kind relatie) naar andere science centra en musea, en verspreiding in de richting van ouders. Science centra en musea zijn bij uitstek plekken die veel ouders en hun kinderen (families) ontvangen. Deze doelgroep is voor veel andere partijen vaak moeilijk te bereiken.

Binnen NEMO is gestart met het onderzoek voor ‘Kleuters aan zet’. Dit onderzoek heeft geleid tot de inrichting van een ruimte speciaal voor kleuters in NEMO. Begin 2010 opent een tentoonstelling over schaduw, waar kinderen zelf gaan exploreren. Naast een aparte ruimte voor kinderen, is er een presentatieruimte voor ouders. Voor ouders is er een theatervoorstelling: wat zijn de belangrijkste aspecten die bij het onderwerp spelen, zodat ze kinderen beter kunnen begeleiden. De doelgroep is uitdrukkelijk ouders met kinderen.

Science center NEMO is betrokken bij TalentenKracht sinds 1 januari 2006.

 

 

Uitvoering:
drs. Roos Franse

Coördinatie:
ir. Amito Haarhuis