Universiteit Utrecht

Freudenthal Instituut voor Wiskunde- en natuurwetenschappen educatie

De satelliet Utrecht van TalentenKracht richt zich op het in kaart brengen van de bètatalenten van kinderen van 3 tot 6 jaar. Daartoe ontwikkelen de onderzoekers talentontlokkende activiteiten, die worden uitgevoerd met kinderen op diverse instellingen verspreid over het land. Auditief en visueel beperkte kinderen zijn expliciet in het onderzoek meegenomen. De gesprekken die de onderzoekers met de kinderen voeren, leggen zij vast op video. Een aantal clips van deze opnamen is op deze site te zien.

De onderzoekers in Utrecht analyseren de video-opnamen op gedragsmatige en inhoudelijke aspecten. Zij kijken niet alleen naar de kinderen, maar ook naar de rol van interventies door een volwassene en naar de talentontlokkende eigenschappen van de activiteiten. Deze analyse gebeurt deels in nauwe samenwerking met de onderzoekers in Groningen. Uiteindelijk moet de beschrijving van inhoudelijke relaties en clustering daarvan, leiden tot een multi-dimensionale ‘kaart’ van bètatalenten van kinderen.

Tevens is een longitudinale studie gestart naar de ontwikkeling van bètatalenten van twintig kinderen gedurende twintig jaar, waarin ook via ouders en leerkrachten verzamelde informatie wordt meegenomen. Daarnaast ontwikkelen de onderzoekers nascholingsmodules in het kader van VTB-Pro. Binnen de satelliet Utrecht zijn van meet af aan grote inspanningen verricht die leiden tot betrokkenheid van ouders en professionele begeleiders van jonge kinderen bij het onderzoek. De onderzoekssatelliet is, mede door het beschikbare beeldmateriaal, gezichtsbepalend voor TalentenKracht als geheel.

De satelliet Utrecht is betrokken bij TalentenKracht sinds 1 januari 2006.

 

 

Uitvoering:

drs. Janneke Corvers
drs. Els Feijs
Fokke Munk
Pieternel van Oers
Willem Uittenbogaard

Coördinatie:
prof. dr. Paul Leseman

 

> bekijk de videoclips van het onderzoek van de satelliet Utrecht


> de Utrechtse onderzoekers ontwikkelden het lespakket Beagle Special Junior