Universiteit Maastricht

Vakgroep Hersen- en neurowetenschappen

De satelliet Maastricht voert verschillende onderzoeken uit naar de relatie tussen bètavaardigheden en de ontwikkeling van specifieke cognitieve functies. Een van de studies is interventie-onderzoek waarbij het trainen van vaardigheden centraal staat. Deze vaardigheden zijn onder andere woordenschat, taalbegrip, visueel geheugen en aandacht. Het is de bedoeling om in kaart te brengen of en hoe training werkt en of kinderen zich gesteund voelen door de training. Gebleken is al dat bepaalde specifieke aspecten van een training werken, maar dat de aandacht die een kind door de training krijgt op zich al een positief effect heeft. En dat een bepaalde training op één aspect werkt minder goed dan een breed aanbod, ofwel een rijke omgeving. Ook blijken jongere kinderen vooral veel te leren van oudere kinderen en het is dus belangrijk om kinderen samen te laten spelen.

Een tweede grote studie van de Maastrichtse satelliet is de COOS-studie: Cognitieve Ontwikkeling bij Schoolgaande Kinderen. Bij deze studie zijn kinderen van 5-15 jaar betrokken. Zij worden langdurig gevolgd, waardoor een verloop in hun ontwikkeling te zien is. Dit biedt de mogelijkheid om ontwikkelingsprofielen op te stellen voor cognitieve en schoolse vaardigheden. Aspecten als gedrag, de medische achtergrond van het kind en socio-demografische gegevens worden in de studie meegenomen.

In aansluiting op COOS, hebben de onderzoekers de VORCK-studie (Voorlopers Ontwikkeling Rekenvaardigheden en Cognities van Kinderen) opgestart. VORCK is een onderzoek onder 4-6-jarigen naar bepaalde eigenschappen die voorspellend kunnen zijn voor latere vooruitgang op school. De vraag in VORCK is of verschillen in vaardigheden en functies tussen kinderen veroorzaakt worden door biologische factoren en/of door omgevingsfactoren.

De satelliet Maastricht is betrokken bij TalentenKracht sinds 1 januari 2006.

> meer informatie op de website Hersenen & Leren

 

 

Uitvoering:
dr. Petra Hurks
drs. Rosa Martens
drs. Helen Reed (VU)


Coördinatie:

prof. dr. Jelle Jolles (VU)