Rijksuniversiteit Groningen

Vakgroep Ontwikkelingspsychologie

De TalentenKracht satelliet in Groningen werken bij de uitvoering van het onderzoek voor TalentenKracht veel samen met de onderzoekers in Utrecht. De videoclips van de onderzoekers uit Utrecht geven voorbeelden van interessante leersituaties en dynamische processen. Te zien zijn aanwijsbaar enthousiaste kinderen, de visie van een expertbegeleider, en materiaal dat geschikt is voor kinderen, maar ook bepaalde wetenschappelijke principes aan het licht brengt. De Groningse onderzoekers zien het als hun voornaamste taak om dat in kaart te brengen, op basis van zogenoemde 'dynamische systeemtheorieŽn'. De Utrechtse filmclips vullen de Groningers aan met eigen clips. Ook worden kinderen gedurende langere tijd gevolgd, om te zien of er veranderingen waar zijn te nemen en hoe deze in kaart zijn te brengen.

Een nieuw onderzoeksproject vormt de pilot voor het Programma VTB-Pro. Hierbij wordt nadrukkelijk onderzoek gedaan naar hoe volwassen (divers) kijken naar kinderen: wat zien ze, wat is hun sociaal beeld en wat zijn hun percepties?

De satelliet Groningen is betrokken bij TalentenKracht sinds 1 juni 2007.

 

 

Uitvoering:
dr. Daan Franken
drs. Heidi Meindertsma
Steffie van der Steen Ed.M.
dr. Henderien Steenbeek

CoŲrdinatie:

prof. dr. Paul van Geert