Over TalentenKracht

Peuters en kleuters zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen ‘onderzoeken’ en ‘oplossen’.

Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen onze kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen?

Deze vragen staan centraal staan binnen het onderzoeksprogramma TalentenKracht. Want ook wetenschappers weten heel weinig over de natuurlijke bčtatalenten van jonge kinderen. Maar vanuit verschillende hoeken raakt men er wel steeds meer van overtuigd dat kinderen veel meer kunnen dan we vaak denken. TalentenKracht denkt dat als we meer weten over de talenten van kinderen, we deze beter kunnen herkennen, stimuleren en ontwikkelen. Dit helpt ieder kind, op zijn of haar eigen niveau, om zich zo breed en goed mogelijk te ontplooien en daarmee zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op onze complexe wereld.

publieksdag_okt2008-foto:HanneNijhuis

‘Talent’ volgens TalentenKracht
De meeste mensen zien talent als een goed ontwikkelde vaardigheid, meestal als resultaat van grote inzet en inspanning. Wat het onderzoek van TalentenKracht uniek maakt, is dat de onderzoekers vooral kijken in de richting van mogelijke verdere ontwikkeling van talent. Met andere woorden: talent als de mogelijkheid van een kind om tot (hoge) ontwikkeling te komen op een specifiek gebied.
Kenmerk hiervan is in de eerste plaats een groot vermogen om iets te kunnen leren. Het kind is hierbij in staat om zijn omgeving (mensen, spullen) te gebruiken. Maar talent betekent ook dat een kind een originele strategie laat zien om dingen op te lossen en dat het er zelf van overtuigd is dat het nieuwe dingen kan leren.
Daarnaast spelen een sterke drijfveer, plezier en een positieve waardering van het talentgebied een rol. Dit uit zich bijvoorbeeld in nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen.
Maar het belangrijkste is dat het niet alleen gaat om een proces op de korte termijn – tijdens de uitvoering van een activiteit – maar ook op de lange termijn. Hiermee wordt bedoeld dat het talent niet alleen behouden blijft gedurende langere tijd, maar zich ook verder ontwikkelt. Talent is dus niet iets eenmaligs.