In 2010 zijn kleuters aan zet in NEMO! Op 2 januari 2010 is een spannende schaduwwereld voor kleuters en hun ouders geopend in het science center in Amsterdam. Een plek om samen te spelen, onderzoeken en experimenteren met schaduw. Onderzoekers kijken geïnteresseerd mee.Samenwerking NEMO en TalentenKracht
In september 2008 ging het onderzoeksproject onder de vlag van TalentenKracht van start. NEMO werkt hierin nauw samen met de programmagroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA), een van de onderzoeksgroepen (satellieten) van TalentenKracht. In januari 2010 opende in NEMO een tijdelijke tentoonstelling die dient als pilot. Het tijdelijke aanbod bestaat uit een theatervoorstelling en vier activiteiten (tentoonstellingsonderdelen). Een jaar lang worden kleuters en een volwassene aangezet tot onderzoekend spelen in NEMO, en wordt dit onderzocht. Ook zullen de andere partners van TalentenKracht eigen onderzoek doen binnen de pilot.

Kleuters aan zet in NEMO
Kleuters (4, 5, 6-jarigen) komen altijd al naar NEMO. Vaak met oudere broertjes en zusjes. Toch beschouwt NEMO kleuters als een nieuwe doelgroep. Nooit eerder ontwikkelden ze exclusief voor deze groep een eigen tentoonstelling. Activiteiten die onderzoekend spel 'uitlokken' en aanbod voor kind én volwassene, als team.
De doelgroep bestaat uit recreatieve bezoekers. Het aanbod is bedoeld voor teams van één kleuter & één volwassene (maar twee kleuters & één volwassene mag ook).

  Wanneer kun je naar Kleuters aan zet?
  Kleuters aan zet is open op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddagen.
  Tijd: meerdere sessies per dag.
  Reserveren via www.e-nemo.nl/kleutersaanzet
  Leeftijd: 4, 5, 6 jaar

 

 

Lees meer op de website Kleuters aan zet in NEMO