Breed draagvlak bij ouders voor wetenschap en techniek op de basisschool23-07-13

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen in een vroeg stadium in aanraking komen met wetenschap en techniek. Circa 95% van de ouders vindt dat op de basisschool aandacht moet worden besteed aan technische onderwerpen, aan onderzoeken en ontwerpen en het aanleren van een kritische houding. Meer dan een derde van de ouders is van mening dat dit op de school van hun kinderen te weinig gebeurt.

Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit het onderzoek van het Utrechtse onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth naar opvattingen en beelden over wetenschap en techniek bij ouders van basisschoolleerlingen. Het onderzoek, ‘Ontdek wetenschap en techniek. Landelijk onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen’, is uitgevoerd in opdracht van het Platform Bčta Techniek. In totaal zijn ruim duizend ouders ondervraagd.

Download het onderzoek


< naar overzicht